Μαγνητική Τομογραφία (e-book)

Σύγχρονο και διδακτικό

Ένας πρακτικός οδηγός που παρουσιάζει μια ξεκάθαρη εισαγωγή στις βασικές αρχές της μαγνητικής τομογραφίας (MRI) χωρίς κανένα προαπαιτούμενο γνώσεων. Η πλούσια έγχρωμη εικονογράφηση σε συνδυασμό με το πλήθος των animations και το εύληπτο κείμενο, επιτρέπουν στον αναγνώστη να αποκτήσει μια σε βάθος γνώση του αντικειμένου χωρίς την χρήση μαθηματικών.

Η χρήση διαδραστικών animations για τα πολύπλοκα φαινόμενα του μαγνητικού συντονισμού μπορεί να υποβοηθήσει σημαντικά την κατανόηση καθιστώντας την μαθησιακή διαδικασία περισσότερο ελκυστική και αποτελεσματική. RSNAΤα animations για την υψηλή τους ποιότητα βραβεύτηκαν με βραβείο Certificate of Merit στο διεθνές συνέδριο RSNA (Radiological Society of North America).

Ένα βιβλίο σχεδιασμένο για να αποτελεί γρήγορο βοήθημα για τον φοιτητή, τον τεχνολόγο, τον ειδικευόμενο, τον ακτινολόγο, τον ακτινοφυσικό, τον ιατρό και κάθε επαγγελματία με ενδιαφέροντα στην μαγνητική τομογραφία.

Κύρια χαρακτηριστικά

 1. 1

  Παρουσιάζει πολύπλοκα θέματα με άκρως κατανοητό τρόπο, με κατατοπιστικό κείμενο, διαφωτιστικά έγχρωμα διαγράμματα και animations υψηλής ποιότητας.

 2. 2

  Εξηγούνται όλες οι νέες ακολουθίες και οι σύγχρονες τεχνικές που χρησιμοποιούνται ευρέως στην σύγχρονη κλινική πράξη χωρίς την χρήση μαθηματικών.

 3. 3

  Με έμφαση στα πρακτικά θέματα που σχετίζονται με την εξέταση σε μαγνητικό τομογράφο.

 4. 4

  Με υψηλής ποιότητας κλινικά παραδείγματα.

.

Ανακάλυψε την χαρά της ηλεκτρονικής ανάγνωσης

Για iPad, iPhone, PC & Mac

Διάβασε παντού με δωρεάν εφαρμογές και αυτόματο συγχρονισμό της βιβλιοθήκης σου - συνέχισε ακριβώς στην τελευταία σελίδα που σταμάτησες.

Ευκολία

Διάβασε οποιαδήποτε στιγμή και παντού.
e-book FAQs

Όλη σου η βιβλιοθήκη

Σε μια ελαφριά και κομψή συσκευή με πάνω από 1000 βιβλία χωρίς τον φυσικό τους όγκο και το βάρος τους.

Άνετη ανάγνωση

Διαμόρφωσε την αναγνωστική σου εμπειρία όπως θέλεις, επέλεξε γραμματοσειρά, μέγεθος, φωτεινότητα, θέματα (π.χ. night mode) κ.α.

Άμεση απόκτηση μέσω διαδικτύου

Εύκολη πρόσβαση σε εκαττομύρια διαθέσιμα βιβλία, πολλά δωρεάν. Προεπισκόπηση κάθε τίτλου πριν την αγορά του. Όλα σου τα βιβλία σε μια συσκευή.

Μοιράσου την αναγνωστική σου εμπειρία

Κοινοποίησε τι διαβάζεις στο Facebook και αλληλεπίδρασε με απόψεις, κριτικές, απορίες και σχόλια με άλλους αναγνώστες.

Αναλυτικά περιεχόμενα

Η ύλη έχει οργανωθεί χρηστικά σε βασικές αρχές και σε προχωρημένα θέματα. Κάθε κεφάλαιο εξηγεί τα "γιατί" και τα "πως" πίσω από την μαγνητική τομογραφία της κλινικής πράξης. Οι βασικές αρχές παρουσιάζονται βήμα-βήμα με πλήθος παραδείγματα και αναλογίες για την κατανόηση και της πιο πολύπλοκης έννοιας. Δίνεται μεγάλη έμφαση να καταλάβει ο αναγνώστης πώς οι αλλαγές στις διαφόρους παραμέτρους επηρεάζουν την ποιότητα της εικόνας και τον χρόνο συλλογής δεδομένων.

.

Μέρος Ι. Βασικές αρχές

Βασικά τμήματα μαγνητικού τομογράφου

    Μαγνήτης

    Πηνία ραδιοσυχνότητας

    Πηνία βαθμίδας

    Εξεταστική κλίνη

    Βοηθήματα διαχείρισης του ασθενούς

    Κονσόλα χειρισμού

    Υπολογιστές

Ασφάλεια

    Ζώνες ασφαλείας

    Στατικό μαγνητικό πεδίο

    Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία πηνίων ραδιοσυχνότητας

    Χρονικά μεταβαλλόμενα βαθμιδωτά πεδία

    Αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων

Διαδικασία της εξέτασης

    Προετοιμασία του ασθενούς

    Τοποθέτηση του ασθενούς

    Πρωτόκολλο εξέτασης

Διαμήκης μαγνήτιση

Εγκάρσια μαγνήτιση

Χαλάρωση της μαγνήτισης

Ανάκληση του σήματος FID

    Παλμός 180°

    Εφαρμογή πηνίου βαθμίδας

    Ακολουθία παλμών
Παράμετροι αντίθεσης

    Χρόνος TR και αντίθεση

    Χρόνος TΕ και αντίθεση

Βάρος εικόνας

    Εικόνα βάρους Τ2 (T2W)

    Εικόνα βάρους PD (PDW)

    Εικόνα βάρους Τ1 (Τ1W)

    Μικρό TR και μεγάλο ΤΕ

Τεχνική παραθύρου

Βάρος εικόνας στην SE

    Παράμετροι αντίθεσης στην SE

    Εικόνα SE T1W

    Εικόνα SE T2W

    Εικόνα SE PDW

    Αναγνώριση του βάρους εικόνας

Βάρος εικόνας στην GE

    Μικρή γωνία πρόσπτωσης

    Χρήση πηνίου βαθμίδας

    Μαγνητική επιδεκτικότητα

    Παράμετροι αντίθεσης στην GE

    Εικόνα GE T1W

    Εικόνα GE T2*W

    Εικόνα GE PDW

Μέσα σκιαγραφικής αντίθεσης

    Παραμαγνητικά ΜΣΑ με εξωκυττάρια διάχυση

    Παραμαγνητικά ΜΣΑ με ηπατοκυτταρική ειδικότητα

    Υπερπαραμαγνητικά ΜΣΑ με ηπατοκυτταρική ειδικότητα

    ΜΣΑ για την μελέτη του εντέρου
Επιλογή τομής

Κωδικοποίηση φάσης

Κωδικοποίηση συχνότητας

Βήματα κωδικοποίησης φάσης

Διάγραμμα ακολουθίας παλμών
Δειγματοληψία

    Θεώρημα Nyquist

    Εύρος συχνοτήτων δέκτη rBW (receiver bandwidth)

Χώρος δεδομένων

Κ-χώρος

    Ταχύς μετασχηματισμός Fourier (FFT)

    Εικόνα magnitude

    Χαρακτηριστικά Κ-χώρου

    Αριθμός διεγέρσεων (NEX)

Τεχνικές πρόσκτησης δεδομένων

    2D sequential-slice τεχνική

    2D multislice τεχνική

    3D single-slab τεχνική

    3D multi-slab τεχνική

    Χρόνος συλλογής δεδομένων

Τροχιές πλήρωσης του Κ-χώρου

    Ευθύγραμμη (rectilinear) τεχνική

    Echo planar τεχνική

    Radial τεχνική

    Spiral τεχνική

Επιλογές πλήρωσης του Κ-χώρου

    Half Fourier

    Reduced matrix

    Rectangular FOV

    Partial echo
Ακολουθία παλμών Spin Echo (SE)

Ακολουθία παλμών Multi-echo SE

Ακολουθία παλμών Fast Spin Echo (FSE)

    Πλεονεκτήματα

    Μειονεκτήματα

Ακολουθία παλμών FSE Variable Flip Angle

Ακολουθία παλμών Multi-echo FSE

Ακολουθία παλμών Single Shot FSE

Ακολουθία παλμών Driven Equilibrium FSE

Ακολουθία παλμών Inversion Recovery (IR)

Ακολουθία παλμών STIR

Ακολουθία παλμών FLAIR

Ακολουθία παλμών Real IR

Ακολουθία παλμών Black Blood IR

Είδη ακολουθίας παλμών Gradient Echo (GE)

    Σταθερή κατάσταση (steady state)

    Σήματα στον μαγνητικό συντονισμό

Ακολουθία παλμών Spoiled GE

    3D volume interpolated GE

Ακολουθία παλμών Rewound GE

Ακολουθία παλμών Steady state free precession (SSFP) GE

    Ακολουθία παλμών DESS

Ακολουθία παλμών Fully rewound GE

Ακολουθία παλμών Fast GE

    Ακολουθία παλμών 3D Fast GE

Ακολουθία παλμών Multiecho GE
Καταστολή ιστών με ακολουθία παλμών IR

Τεχνική χημικού προκορεσμού (chemical pre-saturation)

    Τεχνική SPIR

    Τεχνική SPAIR

    Εφαρμογές

Τεχνική εκλεκτικής διέγερσης (selective excitation)

Τεχνική Dixon

Tεχνική χωρικού προκορεσμού (spatial pre-saturation)

Tεχνική magnetization transfer contrast (MTC)
Φαινόμενα ροής

Απώλεια σήματος λόγω ροής

    Κενά ροής (flow voids) σε SE ακολουθία

    Μείωση της συμφασικότητας λόγω ροής

    Τυρβώδης ροή

    Μείωση της συμφασικότητας στο voxel

Ενίσχυση σήματος λόγω ροής

    Φαινόμενο time of flight (TOF)

    Φαινόμενο entry slice

    Τεχνική χωρικού προκορεσμού (spatial pre-saturation)

    Τεχνική αντιστάθμισης της ροής (gradient moment nulling: GMN)

Μαγνητική Αγγειογραφία (MRA)

TOF-MRA

    2D TOF-MRA

    3D TOF-MRA

    Βελτιστοποίηση της TOF-MRA

Fresh blood imaging

PC-MRA

    Βελτιστοποίηση της PC-MRA

CE-MRA

    Χρονισμός λήψης δεδομένων

    Επιλογές πλήρωσης Κ-χώρου

    Βελτιστοποίηση της CE-MRA

    Δυναμική απεικόνιση

    Blood pool MRA

Black blood imaging

Steady state free precession (SSFP) MRA

Εφαρμογές MRA

Επεξεργασία εικόνων MRA
Τεχνικά σφάλματα λόγω κίνησης

    Εναλλαγή αξόνων φάσης και συχνότητας

    Χρήση τεχνικής ελέγχου αναπνευστικής κίνησης

    Χρήση καρδιακού συγχρονισμού

    Χρήση τεχνικών πλήρωσης του Κ-χώρου

    Αύξηση του αριθμού των διεγέρσεων (NEX)

    Χρήση τεχνικής χωρικού προκορεσμού

    Χρήση τεχνικής αντιστάθμισης της ροής (GMN)

Τεχνικό σφάλμα αναδίπλωσης (aliasing)

    Εναλλαγή αξόνων φάσης και συχνότητας

    Αύξηση του FOV

    Χρήση τεχνικής no phase wrap

    Χρήση τεχνικής χωρικού προκορεσμού

    Χρήση πηνίου επιφανείας

Τεχνικό σφάλμα χημικής μετατόπισης πρώτης τάξης

Τεχνικό σφάλμα χημικής μετατόπισης δεύτερης τάξης

Τεχνικό σφάλμα truncation

Τεχνικό σφάλμα μαγνητικής επιδεκτικότητας (susceptibility)

Τεχνικό σφάλμα cross talk

Τεχνικό σφάλμα zipper

Τεχνικό σφάλμα μαγικής γωνίας (magic angle)
Λόγος σήματος προς θόρυβο (SNR)

    Χρόνος TR

    Χρόνος ΤΕ

    Γωνία πρόσπτωσης

    Μέγεθος του voxel

    Αριθμός διεγέρσεων (NEX)

    Εύρος συχνοτήτων δέκτη rBW

    Είδος και θέση πηνίου

    3D τεχνική

    Ένταση μαγνητικού πεδίου

Λόγος αντίθεσης προς θόρυβο (CNR)

Χωρική διακριτική ικανότητα

    3D τεχνική

    Ακολουθία FSE

Χρόνος συλλογής δεδομένων

    Half Fourier

    Reduced matrix

    Rectangular FOV

    Aνατομική κάλυψη σε 2D multislice τεχνική

Αντιστάθμιση της ποιότητας

    Βήματα βελτιστοποίησης

Μέρος ΙΙ. Προχωρημένα θέματα

Τεχνικές παράλληλης απεικόνισης στο πεδίο εικόνας

    SENSE

    mSENSE

Τεχνικές παράλληλης απεικόνισης στον Κ-χώρο

    GRAPPA

k-t BLAST και k-t SENSE

Ποιότητα εικόνας
Τροχιές πλήρωσης του Κ-χώρου

Single Shot EPI

Multishot EPI

    Ακολουθία παλμών PRESTO

Εφαρμογές

Αντίθεση και τυπικές τιμές παραμέτρων

Πλεονεκτήματα

Μειονεκτήματα

Ακολουθία παλμών GRASE
Πλεονεκτήματα

Περιορισμοί και λύσεις

    Αυξημένο SAR

    Ανομοιογένεια του πεδίου B1 των ΡΣ

    Αλλαγές στην αντίθεση των ιστών

    Αυξημένη μαγνητική επιδεκτικότητα

    Αυξημένη χημική μετατόπιση

    Αυξημένος ακουστικός θόρυβος
Απεικόνιση μοριακής διάχυσης (DWI)

    Φαινομενικός συντελεστής διάχυσης (ADC)

    Είδη τεχνικών DWI

    Ακολουθίες παλμών στην DWI

    Κλινικές εφαρμογές

Απεικόνιση αιματικής διήθησης (PWI)

    Dynamic susceptibility contrast MRI (DSC-MRI)

    Dynamic contrast enhancement MRI (DCE-MRI)

    Arterial spin labelling (ASL)

    Κλινικές εφαρμογές

Λειτουργική μαγνητική απεικόνιση (fMRI)

    Κλινικές εφαρμογές

Απεικόνιση μαγνητικής επιδεκτικότητας (SWI)

    Κλινικές εφαρμογές

Φασματοσκοπία μαγνητικού συντονισμού (MRS)

    Φασματοσκοπία στοιχειώδη όγκου (SVS)

    Φασματοσκοπική απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (MRSI ή CSI)

    Κλινικές εφαρμογές
Μαγνήτης

    Πηνία εξομάλυνσης

    Θωράκιση

Σύστημα ραδιοσυχνότητας

    Πηνία επιφανείας

    Πηνία όγκου

    Πηνία κυκλικής πόλωσης

    Πολυκάναλα πηνία (phased array coils)

Πηνία βαθμίδας

    Ρεύματα εξ επαγωγής
Βιοεπιδράσεις στατικού μαγνητικού πεδίου

Βιοεπιδράσεις ραδιοσυχνοτήτων

    Παλμός VERSE

Βιοεπιδράσεις χρονικά μεταβαλλόμενων βαθμιδωτών πεδίων
Απαντήσεις στους ελέγχους κατανόησης και στις ερωτήσεις ανασκόπησης

Ακρωνύμια

Γλωσσάριο και συντομογραφίες

Αλφαβητικό ευρετήριο όρων

 • Παραγγελία e-book

  E-book άμεσα διαθέσιμο για download είτε ολόκληρο είτε ανά κεφάλαιο. Διαθέσιμο για προεπισκόπηση ένα ολόκληρο κεφάλαιο δωρεάν!

  Παραγγελία e-book
 • Σύντομα κοντά σας

  Ιούλιος 2016

  95%

Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός με δώρο 3 e-books στο Facebook!

Κάντε μας "Like" στην σελίδα μας στο Facebook και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα και τις προσφορές.