2 τόμοι 19x12 cm, σελ. xx+717, 1000 εικόνες, ISBN 96034401617, 3η έκδοση, Αθήνα 2013
Άμεση αποστολή των βιβλίων με αντικαταβολή

Βιβλίο αναφοράς

Ένα βιβλίο με όλες τις σύγχρονες απαντήσεις στο πως γίνονται οι προβολές, πότε και που πρέπει να χρησιμοποιούνται καθώς και με πρακτικές οδηγίες για την τεχνική εκτέλεσης όλων των εξετάσεων ρουτίνας. Με μοναδικά χαρακτηριστικά που καθιστούν την έκδοση αυτή ένα πλήρες και συνοπτικό εργαλείο καθημερινής πρακτικής για κάθε επαγγελματία με ενδιαφέροντα στην Aκτινολογία.

Το βιβλίο σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τον φοιτητή, τον ειδικευόμενο, τον ακτινολόγο, τον ορθοπεδικό και κάθε επαγγελματία στον χώρο της Ακτινολογίας που είναι αντιμέτωπος με ένα τρομερό όγκο πληροφοριών να έχει στην διάθεση του ένα σύγχρονο, εύχρηστο και πρακτικό βοήθημα. Φιλικό προς τον χρήστη και αισθητικά ελκυστικό, το βιβλίο ισορροπεί ανάμεσα στο βάθος στο περιεχόμενο και την απλότητα στην μορφή του κειμένου ώστε να προκαλεί και να ενθαρρύνει το ενδιαφέρον στην τέχνη της ιατρικής ακτινογραφίας.

Κύρια χαρακτηριστικά

 1. 1

  Σε μικρό πρακτικό σχήμα τσέπης με αναλυτική περιγραφή κάθε προβολής με κατατοπιστικό κείμενο, διαφωτιστικές φωτογραφίες και ακτινογραφίες υψηλής ποιότητας. Με όλες τις νέες προβολές που χρησιμοποιούνται ευρέως στην σύγχρονη βιβλιογραφία.

 2. 2

  Με όλα τα πρακτικά θέματα που σχετίζονται με τον προβολικό έλεγχο και με αναλυτικό κεφάλαιο για τους παράγοντες έκθεσης.

 3. 3

  Με ύλη οργανωμένη χρηστικά σε δύο τόμους, σε βασικές και σε ειδικές προβολές - περισσότερες απαντήσεις σε λιγότερο χρόνο.

 4. 4

  Με πλήρως αναθεωρημένο κείμενο σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα.

Αναλυτικά Περιεχόμενα

Με βάση την σύγχρονη βιβλιογραφία η ύλη οργανώθηκε σε δύο πρακτικούς τόμους σε βασικές και σε ειδικές προβολές. Ο πρώτος τόμος με τις Βασικές Προβολές περιλαμβάνει ότι γενικά θεωρείται προβολή ρουτίνας σε ένα μη εξειδικευμένο ακτινολογικό εργαστήριο ενώ ο δεύτερος τόμος περιλαμβάνει τις Ειδικές Προβολές που λαμβάνονται ή πρέπει να λαμβάνονται μόνο μετά την μελέτη των βασικών προβολών που δεν είναι διαγνωστικές. Αυτή η χρηστική ταξινόμηση βοηθάει να επιλέγεται εκείνη η σειρά των προβολών που λύνει κάθε δεδομένο κλινικό πρόβλημα - περισσότερες απαντήσεις σε λιγότερο χρόνο.

Κάθε κεφάλαιο θεωρείται ως ενιαία ενότητα στους δύο τόμους και οι προβολές κάθε κεφαλαίου διαιρούνται σε σχετικά αυτοτελείς ενότητες με βάση ορισμένες ανατομικές ή/και κλινικές ενδείξεις. Η διαίρεση που εφαρμόζεται επιτρέπει στον αναγνώστη να μελετήσει ένα θέμα στο βάθος που οι εκάστοτε ανάγκες υπαγορεύουν, π.χ. οι φοιτητές σε πρώτο στάδιο αρκεί να μελετήσουν τις βασικές προβολές κάθε κεφαλαίου.

.

Τόμος 1. Βασικές προβολές

Δομικός τύπος
Οδηγά σημεία
Βασικά επίπεδα
Χαρακτηρισμοί θέσης
Χαρακτηρισμοί κίνησης
Τοπογραφία κρανίου
Θέση ασθενούς
Κλίση της λυχνίας
Θέση και προβολή
Ονομασία προβολών
Ονομασία προβολών κρανίου
Μορφολογία κρανίων
Εκτίμηση της λοξότητας
Παράγοντες έκθεσης
Τοποθέτηση διακριτικών
Προστασία των γονάδων
Τρόπος παρουσίασης του φιλμ
Διαχείριση του ασθενούς
Ακτινογραφική αξιολόγηση
Ακτινογραφικός έλεγχος ερειστικού συστήματος

Πνεύμονες: ο-π προβολή θώρακα
Πνεύμονες: π-ο προβολή θώρακα
Πνεύμονες: πλάγια προβολή θώρακα
Πνεύμονες: ο-π λορδωτική προβολή θώρακα (κατά Fleischner)
Πνεύμονες: προβολή σε πλάγια κατακεκλιμένη θέση (lateral decubitus)
Κορυφές πνευμόνων: π-ο λορδωτική προβολή

Κοιλία: π-ο προβολή σε ύπτια θέση
Κοιλία: ο-π προβολή σε όρθια θέση
Κοιλία: ο-π προβολή διαφράγματος
Κοιλία: προβολή σε πλάγια κατακεκλιμένη θέση (lateral decubitus)

Άκρο χέρι: ο-π προβολή
Άκρο χέρι: πρόσθια λοξή προβολή
Άκρο χέρι: πλάγια προβολή
2ο-5ο δάκτυλο: ο-π προβολή
2ο-5ο δάκτυλο: πλάγια προβολή
Αντίχειρας: π-ο προβολή
Αντίχειρας: ο-π προβολή
Αντίχειρας: πλάγια προβολή
Καρπός: ο-π προβολή
Καρπός: πλάγια προβολή
Αντιβράχιο: π-ο προβολή
Αντιβράχιο: πλάγια προβολή
Αγκώνας: π-ο προβολή
Αγκώνας: πλάγια προβολή
Αγκώνας: πλάγια προβολή σε τραυματία
Βραχιόνιο: π-ο προβολή
Βραχιόνιο: π-ο προβολή σε τραυματία
Βραχιόνιο: πλάγια προβολή
Βραχιόνιο: πλάγια προβολή σε τραυματία

Άρθρωση του ώμου: π-ο προβολή γληνοβραχιόνιας άρθρωσης
Άρθρωση του ώμου: π-ο προβολή ώμου
Ωμοπλάτη: π-ο προβολή
Ωμοπλάτη: πλάγια προβολή
Κλείδα: ο-π προβολή 20 ουραία

Άκρο πόδι: π-ο προβολή
Άκρο πόδι: λοξή προβολή
Δάχτυλα: π-ο προβολή
Δάχτυλα: λοξή προβολή
Δάχτυλα: πλάγια προβολή
Πτέρνα: πλάγια προβολή
Ποδοκνημική άρθρωση: π-ο προβολή
Ποδοκνημική άρθρωση: έσω λοξή προβολή
Ποδοκνημική άρθρωση: πλάγια προβολή
Κνήμη: π-ο προβολή
Κνήμη: πλάγια προβολή
Γόνατο: πλάγια προβολή
Γόνατο: π-ο προβολή
Γόνατο: π-ο προβολή σε όρθια θέση
Επιγονατίδα: ο-π προβολή
Επιγονατίδα: πλάγια προβολή
Μηριαίο: π-ο προβολή
Μηριαίο: πλάγια προβολή

Πύελος: π-ο προβολή λεκάνης
Ισχίο: π-ο προβολή ισχίων
Ισχίο: π-ο προβολή ισχίου
Ισχίο: βατραχοειδής προβολή ισχίων
Ισχίο: βατραχοειδής προβολή ισχίου
Ισχίο: πλάγια προβολή ισχίου

Αυχενικοί σπόνδυλοι: π-ο προβολή
Αυχενικοί σπόνδυλοι: πλάγια προβολή
Αυχενικοί σπόνδυλοι: πλάγια προβολή με οριζόντια δέσμη
Άτλαντας και οδόντας: διαστοματική προβολή οδόντα
Μεσοσπονδύλια τρήματα ΑΜΣΣ: οπίσθια λοξή προβολή
Μεσοσπονδύλια τρήματα ΑΜΣΣ: πρόσθια λοξή προβολή
Θωρακικοί σπόνδυλοι: π-ο προβολή
Θωρακικοί σπόνδυλοι: πλάγια προβολή
Οσφυϊκοί σπόνδυλοι: π-ο προβολή
Οσφυϊκοί σπόνδυλοι: πλάγια προβολή
Μεσοσπονδυλικές διαρθρώσεις ΟΜΣΣ: πρόσθια λοξή προβολή
Μεσοσπονδυλικές διαρθρώσεις ΟΜΣΣ: οπίσθια λοξή προβολή
Ιερό: π-ο προβολή ιερού
Ιερό: πλάγια προβολή
Κόκκυγας: π-ο προβολή
Κόκκυγας: πλάγια προβολή

Στέρνο: πλάγια προβολή
Πλευρές: ο-π προβολή θώρακα για πλευρές
Άνω πλευρές: π-ο προβολή
Άνω πλευρές: οπίσθια λοξή προβολή
Κάτω πλευρές: π-ο προβολή
Κάτω πλευρές: οπίσθια λοξή προβολή

Εγκεφαλικό κρανίο: πλάγια προβολή
Εγκεφαλικό κρανίο: πλάγια προβολή με οριζόντια δέσμη
Εγκεφαλικό κρανίο: μετωπορινική προβολή κατά Caldwell
Εγκεφαλικό κρανίο: π-ο προβολή
Εγκεφαλικό κρανίο: προβολή κατά Towne
Εγκεφαλικό κρανίο: υπογένεια προβολή βάσεως κρανίου
Εγκεφαλικό κρανίο: π-ο προβολή κωναρίου
Τουρκικό εφίππιο: πλάγια προβολή
Προσωπικό κρανίο & οφθαλμικοί κόγχοι: πλάγια προβολή
Προσωπικό κρανίο & οφθαλμικοί κόγχοι: μετωπορινική προβολή
Προσωπικό κρανίο & οφθαλμικοί κόγχοι: πωγωνορινική κατά Waters
Προσωπικό κρανίο & οφθαλμικοί κόγχοι: πωγωνορινική (τροποποιημένη)
Προσωπικό κρανίο & οφθαλμικοί κόγχοι: π-ο προβολή
Ρινικά οστά: πλάγια προβολή
Κάτω γνάθος: πλάγια προβολή
Κάτω γνάθος: μετωπορινική προβολή
Παραρρινικοί κόλποι: πωγωνορινική προβολή κατά Waters
Παραρρινικοί κόλποι: μετωπορινική προβολή κατά Caldwell

Εισαγωγή στην Ακτινογραφική ποιότητα
Εισαγωγή στα συστήματα έκθεσης
Σύστημα σταθερού kVp
Σύστημα μεταβλητού kVp
Σύστημα σημείων Siemens
Σύστημα έκθεσης Du Pont
Σύστημα XVS
Ολισθαίνων κανόνας Supertech
Ανθρωπομετρικό σύστημα Eastman
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Έκθεσης (ΑΕΕ)
Σύστημα έκθεσης Mayo
Δημιουργία νέου πίνακα έκθεσης σταθερού kVp

Τόμος 2. Ειδικές προβολές

Τραχεία: π-ο προβολή
Τραχεία: πλάγια προβολή
Πνεύμονες: πρόσθιες λοξές προβολές θώρακα
Πνεύμονες: προβολή σε ύπτια κατακεκλιμένη θέση (dorsal decubitus)
Κορυφές πνευμόνων: π-ο προβολή
Κορυφές πνευμόνων: ο-π προβολή
Κορυφές πνευμόνων: πλάγια διαμασχαλιαία προβολή

Κοιλία: πλάγια προβολή

Άκρο χέρι: συγκριτική προβολή κατά Norgaard
Άκρο χέρι: προβολή κατά Brewerton
Αντίχειρας: ο-π στατικοκινητική προβολή
Πρώτη καρπομετακάρπια διάρθρωση: προβολή κατά Burman
Πρώτη καρπομετακάρπια διάρθρωση: προβολή κατά Gedda
Πέμπτη καρπομετακάρπια διάρθρωση: οπίσθια λοξή προβολή
Καρπός: ο-π προβολή με ωλένια/ κερκιδική απόκλιση
Καρπός: πλάγια προβολή με παλαμιαία κάμψη/έκταση
Καρπός: οπίσθια λοξή προβολή
Καρπός: πρόσθια λοξή προβολή
Σκαφοειδές: προβολές κατά Rafert - Long
Σκαφοειδές: προβολή κατά Stecher
Σκαφοειδές: προβολή κατά Ziter
Σκαφοειδές: πλάγια προβολή
Σκαφοειδές: προβολή σκαφομηνοειδούς διαστήματος
Μείζον πολύγωνο: πρόσθια λοξή προβολή
Αγκιστρωτό: οπίσθια λοξή προβολή
Καρπιαίος σωλήνας: κατ` εφαπτόμενη προβολή
Ραχιαία επιφάνεια του καρπού: κατ` εφαπτόμενη προβολή
Ραχιαία επιφάνεια του καρπού: πλάγια προβολή
Αγκώνας: π-ο προβολές σε θέση μερικής κάμψης
Αγκώνας: πηχεοβραχιόνιες προβολές
Αγκώνας: έξω λοξή προβολή
Αγκώνας: έσω λοξή προβολή
Κεφαλή της κερκίδας: π-ο προβολή
Κεφαλή της κερκίδας: κατ` εφαπτόμενη προβολή
Κεφαλή της κερκίδας: πλάγιες προβολές με κινήσεις στροφής
Ωλέκρανο: κατ` εφαπτόμενες προβολές
Κορωνοειδής απόφυση: κατ` εφαπτόμενη προβολή
Βραχιόνιο: κατ` εφαπτόμενη προβολή κάτω άκρου βραχιονίου
Βραχιόνιο: διαθωρακική προβολή

Άρθρωση του ώμου: διαωμοπλατιαία προβολή
Άρθρωση του ώμου: διαμασχαλιαία προβολή
Άρθρωση του ώμου: κατ' εφαπτόμενη προβολή
Άρθρωση του ώμου: προβολή κατά Garth
Άρθρωση του ώμου: διαθωρακική προβολή
Καθ' έξιν εξάρθρημα: προβολή ώμου κατά Stryker
Καθ' έξιν εξάρθρημα: διαμασχαλιαία προβολή κατά Rafert
Καθ' έξιν εξάρθρημα: προβολή ώμου κατά West Point
Αύλακα του δικέφαλου: κατ' εφαπτόμενη προβολή
Ωμοπλάτη: λοξή προβολή
Υπερακάνθιος βόθρος: κατ' εφαπτόμενη πρροβολή
Κορακοειδής απόφυση: π-ο προβολή
Ακρωμιοκλειδική άρθρωση: π-ο στατικοκινητική προβολή
Ακρωμιοκλειδική άρθρωση: π-ο προβολή
Ακρωμιοκλειδική άρθρωση: πλάγια προβολή
Κλείδα: π-ο προβολή
Κλείδα: λορδωτική προβολή
Κλείδα: κατ' εφαπτόμενη προβολή (ύπτιος)
Κλείδα: Κατ' εφαπτόμενη προβολή (καθιστός)

Άκρο πόδι: π-ο στατικοκινητική προβολή
Άκρο πόδι: πλάγια προβολή
Άκρο πόδι: πλάγια στατικοκινητική προβολή
Άκρο πόδι: σύνθετη προβολή
Σησαμοειδή: κατ` εφαπτόμενη προβολή
Σησαμοειδή: πλάγια προβολή
Αστράγαλος: π-ο προβολή αυχένα
Πτέρνα: κατ` εφαπτόμενη προβολή
Πτέρνα: πλαγιοεσωτερική προβολή
Αστραγαλοπτερνικές διαρθρώσεις: πρ. πρόσθιας ΑΔ κατά Isherwood
Αστραγαλοπτερνικές διαρθρώσεις: προβολή μέσης ΑΔ κατά Isherwood
Αστραγαλοπτερνικές διαρθρώσεις: πρ. οπίσθιας ΑΔ κατά Isherwood
Αστραγαλοπτερνικές διαρθρώσεις: έξω λοξή οπίσθιας ΑΔ κατά Broden
Αστραγαλοπτερνικές διαρθρώσεις: έσω λοξή οπίσθιας ΑΔ κατά Broden
Ποδοκνημική άρθρωση: 45 έσω λοξή προβολή
Ποδοκνημική άρθρωση: π-ο στατικοκινητική προβολή
Ποδοκνημική άρθρωση: πλάγια στατικοκινητική προβολή
Ποδοκνημική άρθρωση: πλάγια προβολή οπίσθιου σφυρού
Γόνατο: πλάγια στατικοκινητική προβολή
Γόνατο: ο-π προβολή σε όρθια κάμψη
Γόνατο: π-ο στατικοκινητική προβολή
Γόνατο: π-ο προβολή κνημιαίου πλατό
Γόνατο: λοξές προβολές
Επιγονατίδα: κατ` εφαπτόμενη προβολή
Επιγονατίδα: προβολή επιγονατίδας κατά Daffner
Επιγονατίδα: προβολή επιγονατίδας κατά Kuchendorf
Επιγονατιδομηριαία άρθρωση: προβολή κατά Laurin
Επιγονατιδομηριαία άρθρωση: προβολή κατά Merchant
Μεσοκονδύλιος βόθρος: διακονδύλια προβολή

Πύελος: προβολή πυελικού δακτύλιου
Πύελος: πλάγια προβολή
Κοτύλη: έξω λοξή προβολή κατά Judet
Κοτύλη: έσω λοξή προβολή κατά Judet
Κοτύλη: πλάγια προβολή
Ηβοϊσχιακοί κλάδοι: ο-π προβολή
Ηβοϊσχιακοί κλάδοι: π-ο προβολή
Ηβοϊσχιακοί κλάδοι: κατ` εφαπτόμενη ο-π προβολή
Ηβοϊσχιακοί κλάδοι: κατ` εφαπτόμενη π-ο προβολή
Ισχίο: πλάγια προβολή με οριζόντια δέσμη
Ισχίο: διαυχενική προβολή
Ισχίο: προβολή κατά Clements-Nakayama
Ισχίο: προβολή κατά Chassard-Lapine
Ιερολαγόνιες αρθρώσεις: π-ο προβολή
Ιερολαγόνιες αρθρώσεις: ο-π προβολή
Ιερολαγόνιες αρθρώσεις: λοξή προβολή
Ιερολαγόνιες αρθρώσεις: κατ` εφαπτόμενη προβολή
Ηβική σύμφυση: στατικοκινητική προβολή

Αυχενικοί σπόνδυλοι: πλάγιες στατικοκινητικές προβολές
Άτλαντας και οδόντας: προβολή δακτύλιου του άτλαντα
Άτλαντας και οδόντας: προβολή δακτύλιου του άτλαντα σε τραυματία
Άτλαντας και οδόντας: πωγωνορινική προβολή
Άτλαντας και οδόντας: λοξή προβολή
Άτλαντας και οδόντας: πλάγια προβολή
Άτλαντας και οδόντας: μετωπορινική προβολή
Μεσοσπονδύλια τρήματα ΑΜΣΣ: προβολή σε ύπτια θέση
Σπονδυλικά τόξα ΑΜΣΣ: διαστοματική προβολή
Σπονδυλικά τόξα ΑΜΣΣ: λοξή προβολή
Σπονδυλικά τόξα ΑΜΣΣ: π-ο προβολή
Σπονδυλικά τόξα ΑΜΣΣ: προβολή σε ύπτια θέση
Αυχενικοθωρακικοί σπόνδυλοι: πλάγια προβολή κολυμβητή
Αυχενικοθωρακικοί σπόνδυλοι: πλάγια προβολή ακανθωδών αποφύσεων
Αυχενικοθωρακικοί σπόνδυλοι: λοξή προβολή
Θωρακικοί σπόνδυλοι: λοξή προβολή
Οσφυϊκοί σπόνδυλοι: ο-π στατικοκινητικές προβολές
Οσφυϊκοί σπόνδυλοι: πλάγιες στατικοκινητικές προβολές
Σπονδυλικά τόξα ΟΜΣΣ: προβολή σπονδυλικών τόξων
Οσφυοϊερά άρθρωση: π-ο προβολή
Οσφυοϊερά άρθρωση: πλάγια προβολή
Οσφυοϊερά άρθρωση: προβολή μεσοσπονδύλιου τρήματος Ο5-Ι1
Ιερός σωλήνας: κατ` εφαπτόμενη προβολή
Σκολίωση: όρθια ο-π / π-ο προβολή ΣΣ
Σκολίωση: ύπτια π-ο προβολή ΣΣ
Σκολίωση: όρθια πλάγια προβολή ΣΣ
Σκολίωση: όρθια ο-π / π-ο στατικοκινητική προβολή ΣΣ

Στέρνο: προβολή κατά Stripp
Στέρνο: πρόσθια λοξή προβολή
Στερνοκλειδική άρθρωση: ο-π προβολή
Στερνοκλειδική άρθρωση: λορδωτική προβολή
Στερνοκλειδική άρθρωση: προβολή κατά Hobbs
Στερνοκλειδική άρθρωση: πρόσθια λοξή προβολή
Στερνοκλειδική άρθρωση: προβολή κατά Heinig
Στερνοκλειδική άρθρωση: προβολή κατά Kurzbauer
Στερνοκλειδική άρθρωση: πλάγια προβολή
Σπονδυλοπλευρικές αρθρώσεις: π-ο προβολή
Αυχενικές πλευρές: π-ο προβολή
Αυχενικές πλευρές: λοξή προβολή
Αυχενικές πλευρές: πλάγια προβολή

Εγκεφαλικό κρανίο: προβολή κατά Haas
Εγκεφαλικό κρανίο: προβολή κατά Valdini
Εγκεφαλικό κρανίο: βρεγματοπωγωνική προβολή βάσεως κρανίου
Τουρκικό εφίππιο: μετωπορινική προβολή 25 ουραία
Τουρκικό εφίππιο: μετωπορινική προβολή 10 κεφαλικά
Τουρκικό εφίππιο: προβολή κατά Towne
Υπογλώσσιος πόρος: προβολή υπογλώσσιου πόρου
Μαστοειδής απόφυση: κατ` εφαπτόμενη προβολή
Λιθοειδές: π-ο διακογχική προβολή
Λιθοειδές: προβολή κατά Schuller
Λιθοειδές: προβολή κατά Stenvers
Λιθοειδές: οπίσθια λοξή προβολή
Λιθοειδές: προβολή κατά Valdini
Λιθοειδές: προβολή κατά Towne
Λιθοειδές: υπογένεια προβολή
Λιθοειδές: προβολή κατά Mayer
Λιθοειδές: προβολή κατά Chausse III
Βελονοειδής απόφυση: π-ο προβολή
Βελονοειδής απόφυση: διαστοματική προβολή
Βελονοειδής απόφυση: πλάγια προβολή
Σφαγιτιδικό τρήμα: διαστοματική προβολή κατά Strickler
Σφαγιτιδικό τρήμα: υπογένεια προβολή κατά Strickler
Κροταφογναθική διάρθρωση: πλάγια προβολή
Κροταφογναθική διάρθρωση: πωγωνορινική προβολή
Κροταφογναθική διάρθρωση: προβολή κατά Towne
Οπτικό τρήμα: προσθία λοξή προβολή
Οπτικό τρήμα: οπίσθια λοξή προβολή
Ζυγωματικό τόξο: πωγωνορινική προβολή
Ζυγωματικό τόξο: υπογένεια προβολή
Ζυγωματικό τόξο: προβολή κατά Towne
Ζυγωματικό τόξο: κατ` εφαπτόμενη προβολή
Ζυγωματικό τόξο: βρεγματοπωγωνική κατ`εφαπτόμενη προβολή
Ρινικά οστά: κατ` εφαπτόμενη προβολή
Κάτω γνάθος: προβολή γενειακής σύμφυσης
Κάτω γνάθος: υπογένεια προβολή
Κάτω γνάθος: βρεγματοπωγωνική προβολή
Παραρρινικοί κόλποι: υπογένεια προβολή
Σφηνοειδείς κόλποι: διαστοματική προβολή
Ιγμόρεια: π-ο προβολή


 • Τα βιβλία στέλνονται με αντικαταβολή μέσω του ελληνικού ταχυδρομείου (ΕΛ.ΤΑ.) και η πληρωμή γίνεται στον ταχυδρόμο με την παραλαβή του δέματος.

 • Χρόνος παράδοσης

  Τα βιβλία αποστέλλονται εντός 24 ωρών και ο χρόνος παράδοσης είναι συνήθως 3-6 εργάσιμες ημέρες.

  Παραγγελία

Κερδίστε τα έξοδα αποστολής στο Facebook!

Κάντε "Like" και αφήστε το σχόλιό σας στον διαγωνισμό μας και κερδίστε τα έξοδα αποστολής!