Ακτινογραφική Ανατομία & Προβολές

Σελ. 240 & CD για Windows, μέγεθος 19x12 cm, Αθήνα 2000
Εξαντλημένο - αναμένεται νέα έκδοση (2013) σε e-book βελτιωμένη και επαυξημένη

Βοήθημα ανασκόπησης

Το βιβλίο 'Ακτινογραφική Ανατομία & Προβολές' μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν βοήθημα στην μελέτη της ακτινογραφικής ανατομίας και των προβολών αλλά και σαν ένα εργαλείο ουσιαστικής ανασκόπησης.

Το βιβλίο περιέχει πάνω από 750 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών σε 8 ερωτηματολόγια ανατομίας και 14 ερωτηματολόγια προβολών καθώς και χρήσιμες πρακτικές πληροφορίες για τον ακτινογραφικό έλεγχο κάθε ανατομικής περιοχής.

Το βιβλίο συνοδεύεται και από ένα CD για Windows που περιέχει όλες τις ερωτήσεις του βιβλίου μαζί με ένα εξειδικευμένο λογισμικό αυτοδιδασκαλίας με δυνατότητα άμεσης διόρθωσης των απαντήσεων σε όλες τις ερωτήσεις. Αξιοποιώντας τον νεωτερίστικο τρόπο προσέγγισης της διαδικασίας μάθησης, η χρήση του υπολογιστή με την άμεση ανατροφοδότηση θα οδηγήσει σταδιακά τον χρήστη να μάθει αυτά που πρέπει να μάθει με τον προσωπικό του ρυθμό μάθησης.

Εξαντλημένο - αναμένεται νέα έκδοση (2013) σε ψηφιακή μορφή (e-book) βελτιωμένη και επαυξημένη. Τα ερωτηματολόγια ανατομίας και προβολών με περίπου 1000 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής θα είναι διαθέσιμα μέσω internet σε ένα ασφαλές περιβάλλον ενός Learning Management System (LMS).

Κύρια χαρακτηριστικά

 1. 1

  Απαραίτητο σύγχρονο βοήθημα μελέτης και ανασκόπησης των ακτινογραφικών προβολών με πάνω από 750 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών σε 8 Ερωτηματολόγια Ανατομίας και 14 Ερωτηματολόγια Προβολών που δίνουν μια σημαντική ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο να ελέγξει αντικειμενικά την διαδικασία μάθησης.

 2. 2

  Ακολουθεί την διάταξη της ύλης στον Άτλαντα Ακτινολογικών Προβολών, και σε κάθε ενότητα περιλαμβάνει πολλές χρήσιμες πληροφορίες με πρακτικά θέματα ακτινογραφικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με την τεχνική, τις προβολές και διάφορες κλινικοπαθολογικές ενδείξεις.

 3. 3

  Η εργαστηριακή αξιολόγηση κάθε ενότητας περιλαμβάνει ασκήσεις στην προσομοίωση τοποθέτησης και στην αξιολόγηση ακτινογραφιών και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την εφαρμογή στην πράξη των θεωρητικών γνώσεων.

 4. 4

  Με πλήρως αναθεωρημένο κείμενο σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα.

Αναλυτικά Περιεχόμενα

Κάθε μια από τις 14 ενότητες του βιβλίου εκτός από ερωτηματολόγιο σχετικό με την ανατομία της περιοχής, ερωτηματολόγιο σχετικό με τις προβολές της περιοχής, πρακτικές πληροφορίες για ακτινογραφικό έλεγχο της εξεταζόμενης περιοχής και εργαστηριακή αξιολόγηση περιλαμβάνει ακόμη οδηγό μελέτης με σχετικές βιβλιογραφικές παραπομπές, σκοπούς, σκεπτικό, διδακτικούς στόχους και σχετική ορολογία.

Ακολουθώντας ένα σύγχρονο μαθησιακό τρόπο κάθε ενότητα τονίζει την διδασκαλία δεξιοτήτων και παρουσιάζει:

 • στόχους που είναι παρατηρήσιμοι και τους οποίους γνωστοποιεί από την αρχή,
 • με βάση την αρχή της ανατροφοδότησης κατευθύνει την εξάσκηση και
 • ολοκληρώνει την μαθησιακή πράξη με την (αυτο)αξιολόγηση μέσα από ερωτηματολόγια πολλαπλής επιλογής ή/και σύντομης απάντησης.

.

Ενότητες

Γενικό μέρος

Αναπνευστικό σύστημα

Κοιλία

Άνω άκρο

Ωμική ζώνη

Κάτω άκρο

Πυελική ζώνη

Σπονδυλική στήλη

Οστά του θώρακα

Κρανίο Ι

Κρανίο ΙΙ

Συμπληρωματικές προβολές

Ειδικές προβολές

Ειδικές προβολές κρανίου

Παραρτήματα

Πίνακας εργαστηριακής αξιολόγησης

Οδηγίες για περιλήψεις άρθρων

Οδηγίες για εργασίες

Βιβλιογραφικές παραπομπές

CD για Windows

Που απευθύνεται

Η μαθητεία στις ακτινογραφικές προβολές και εξετάσεις αποτελεί ίσως το δυσκολότερο αντικείμενο στις απεικονιστικές επιστήμες. Ο νέος επαγγελματίας έρχεται αντιμέτωπος με ένα τεράστιο αριθμό όρων, εννοιών και δεδομένων που παρουσιάζονται με ταχύ και συνεχόμενο ρυθμό συνήθως μέσα σε ένα πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα. Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να διευκολύνει την μαθησιακή διαδικασία και να βοηθήσει τον νέο επαγγελματία σε αυτό το επίπονο έργο.

Το βιβλίο μπορεί λοιπόν να χρησιμοποιηθεί από σπουδαστές σαν βοήθημα στην μελέτη της Ακτινογραφικής Ανατομίας και των Προβολών αλλά και σαν ένα εργαλείο ουσιαστικής ανασκόπησης από επαγγελματίες στον χώρο της Ακτινολογίας και απευθύνεται:

 • Στούς σπουδαστές Ακτινογράφους (Τεχνολόγους Ακτινολόγους, Χειριστές Ιατρικών συσκευών απεικόνισης κλπ) σαν ένα απαραίτητο βοήθημα μελέτης στο βασικό και δύσκολο μάθημα των προβολών για την κατανόηση της σχετικής ακτινοανατομίας και την κάλυψη του κενού μεταξύ απλής απομνημόνευσης και επίλυσης πραγματικών προβλημάτων του προβολικού ελέγχου.
 • Στους καθηγητές σε σχολές Ακτινογράφων (ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΤΕΕ κλπ) για τον εκσυγχρονισμό της διδακτικής μεθόδου που ακολουθούν, την ενδυνάμωση του διδακτικού τους αποτελέσματος και σαν χρήσιμο και συμπληρωματικό υλικό για τις παραδόσεις τους.
 • Στους επαγγελματίες Ακτινογράφους (Τεχνολόγους Ακτινολόγους, Χειριστές Εμφανιστές κλπ) σαν ένα ουσιαστικό βοήθημα ανασκόπησης και επανάληψης όλων των προβολών που εκτελούν ή που μπορεί να ζητηθούν.
 • Στους ειδικευόμενους και ειδικευμένους Ακτινολόγους σαν ένα βοήθημα για την κατανόηση, ερμηνεία και αξιολόγηση όλων των προβολών μέσω μεγάλου αριθμού ερωτήσεων ανώτερων γνωστικών δεξιοτήτων που αναφέρονται στην εφαρμογή γνώσεων για την επίλυση προβλημάτων τοποθέτησης, ακτινογραφικής κριτικής και αξιολόγησης των ακτινογραφιών.

Χρήση λογισμικού

Το βιβλίο συνοδεύεται και από ένα CD για Windows που περιλαμβάνει όλες τις ερωτήσεις του βιβλίου οργανωμένες σε 22 ερωτηματολόγια ανατομίας και προβολών μαζί με ένα εξειδικευμένο λογισμικό αυτοδιδασκαλίας με δυνατότητα άμεσης διόρθωσης των απαντήσεων σε όλες τις ερωτήσεις.

Κάθε ερωτηματολόγιο περιέχει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις αναγνώρισης ανατομίας και ακτινοανατομίας με βάση εικόνες και σχεδιαγράμματα. Οι ερωτήσεις παρουσιάζονται με τυχαία σειρά ενώ γίνεται και χρήση χρονόμετρου.

Μετά από κάθε απάντηση σε μια ερώτηση, γίνεται αξιολόγηση, παρουσιάζεται αμέσως η σωστή απάντηση και συζητείται η τυχόν λανθασμένη απάντηση. Τέλος ο χρήστης μπορεί να παρακολουθεί την αναλυτική του βαθμολογία για κάθε ερωτηματολόγιο.

Η χρήση υπολογιστή με την άμεση επίλυση της σωστής απάντησης, την απευθείας συζήτηση των λανθασμένων απαντήσεων και την άμεση ανατροφοδότηση κάνει την εξέταση μέθοδο αυτοδιδασκαλίας. Αυτή η εξατομικευμένη προσέγγιση έχει σαν αποτέλεσμα όλοι να φτάνουν στο ίδιο υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων ο καθένας όμως με τον ρυθμό που ο ίδιος μπορεί να αφομοιώσει το υλικό, σε αντίθεση με το παραδοσιακό σύστημα διδασκαλίας όπου ο μαθησιακός χρόνος είναι σταθερός και κοινός για όλους.

Αν και συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση του λογισμικού παρόλα αυτά το βιβλίο είναι πλήρες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χωρίς το CD-ROM.

Σύντομα κοντά σας!

Αναμένεται νέα έκδοση (2013) σε ψηφιακή μορφή (e-book) βελτιωμένη και επαυξημένη.